Polgárváros királyi panorámával

98/2011. (V. 30.) számú határozata – Ister-Granum pályázati kezességvállalásról döntés

2011-06-02

A Képviselő-testület az Ister-Granum EGTC megkeresésére a társulás HUSK/0801/1.3.1/0074 jelű pályázatához kézfizető kezességet nem vállal.
 
 
Határidő: 2011. június 3.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 

Last modified: 2011-06-02

A hozzászólás jelenleg zárva.