Polgárváros királyi panorámával

97/2013. (V. 27.) számú határozata – Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója

2013-06-19

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
97/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse 2012. évi beszámolóját megismerte és elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.     
polgármester
 
 
 
                                                 
 
dr. Horváth Béla s.k.
 jegyző              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2013-06-19

A hozzászólás jelenleg zárva.