97/2011. (V. 30.) számú határozata – Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

A Képviselő-testület a konténeres hulladékgyűjtés megszűntetését rendeli el a következő közterületi részeken: Szálloda utca, Kittenberger K. utca, Pállya Celesztin utca alja, Elsővölgy, Kálvária, Fehérhegy, Fehérhegy foglár, Diófa, Aranyos utca alja, Rigóhegy, Mihály-hegy (Vasút u.).
Az érintett területeken a hulladékgyűjtést egyéni cég-emblémás zsákokkal minden beépített ingatlanra vonatkozóan el kell rendelni, a szolgáltatást az üdülőterületek esetében március 15. és október 15. között, a lakóterületek esetében egész évben biztosítani kell.
 
Ehhez felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltató révén gondoskodjon a megfelelő szállítójármű és a megfelelő szintű szolgáltatás kialakításáról, zsákok beszerzéséről, munkaerő átcsoportosításáról, készítse elő az ehhez szükséges szolgáltatói szerződés módosítását.
A Polgármesteri Hivatal útján mérje fel a szükséges ingatlanok körét, azonosítsa a beépített ingatlanokat, keresse meg és tájékoztassa az érintett tulajdonosokat, készíttesse el a tájékoztató táblákat, valamint készítse elő helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását.
 
 
Határidő:           2011.06.27., 2011.07.01.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja:      Maros Kft. / Titkárság / Adócsoport / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
K.m.f.
                               
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző