97/2015. (V. 26.) számú határozat – A Gondozási Központ beszámolója a 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi tervei ismertetése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

97/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az intézményvezetőnek a Gondozási Központ 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2015. évi terveit megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző