96/2015. (V. 26.) számú határozat – A megalakítandó Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-ben való önkormányzati részvétellel kapcsolatos döntéshozatal

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

96/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület elviekben támogatja a Duna érintett területén (1708-1657 fkm) a halgazdálkodási jog megszerzésére és gyakorlására megalakítandó Dunakanyar Sporthorgász, Halászati és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-ben való önkormányzati részvételt.

 

Végleges döntését a társasági szerződés végleges szövege elkészültét követően, az önkormányzat hozzájárulási kötelezettsége pontos összege ismeretében hozza meg.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző