96/2016. (VI. 14.) számú határozat – A hulladékgazdálkodási feladatellátás jövőbeli lehetőségeinek áttekintése, döntéshozatal

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

96/2016. (VI. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási feladatellátás tekintetében a döntést szükség szerint tartandó rendkívüli ülésére napolja, megvárva a szolgáltatók finanszírozása folyamatának alakulását.

Felkéri a Maros Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a likviditási helyzet kedvezőtlen alakulása esetén annak azonnali jelzésére a döntéshozatal érdekében.

Kéri továbbá a közszolgáltatási szerződés jogszabályban előírt tartalmú módosításának előkészítését a soron következő ülésre.

 

 

Határidő: 2016. július 15.

Felelős: polgármester, ügyvezető, jegyző

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                     

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző