97/2016. (VI. 14.) számú határozat – Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

97/2016. (VI. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat honlapján való megjelenésről gondoskodjon, és a beszerzéseket kezdje meg.

 

 

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: polgármester, városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

                                                                           

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző