95/2016. (VI. 14.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

95/2016. (VI. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    A hulladékgazdálkodási feladatellátás jövőbeli lehetőségeinek áttekintése, döntéshozatal

2.    Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

3.    Szálloda utca 4/b. szám alatti ingatlan bérlője kérelméről ismételt döntés (zárt ülés)

4.    Önkormányzati kitüntetések adományozásáról döntés (zárt ülés)

5.    Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépésről döntés

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. június 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző