95/2015. (V. 26.) számú határozat – Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

95/2015. (V. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

 

Az Egyesület támogatási kérelméről a soron következő ülésén kíván dönteni.

 

 

 

K.m.f.

        

 

                

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. május 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző