95/2014. (V. 26.) számú határozata – Művelődési Ház terembérleti díjai módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
95/2014. (V. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetőjének javaslatára a művelődési ház esküvőn kívüli családi események (így különösen keresztelő, ballagás) bérbeadása esetére 30 000 Ft/alkalom (legfeljebb 10-14 óra időtartamra és maximum 40-50 főre), illetve 40 000 Ft/alkalom (legfeljebb 15-18 óra időtartamra és maximum 50-60 főre) bérleti díjat állapít meg.
 
Felhatalmazza az intézményvezetőt a helyiség megállapított bérleti díjért történő bérbeadására.
 
 
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                    
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 27.
 
Dr. Horváth Béla jegyző