94/2014. (V. 26.) számú határozata – Az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
                                           Képviselő-testületének
94/2014. (V. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt, a társulási tanács által 2014. február 4. napján elfogadott tervezetét jóváhagyja.
 
Felkéri a határozat társulás elnöke részére való megküldésre.
 
 
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                    
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 27.
 
Dr. Horváth Béla jegyző