96/2014. (V. 26.) számú határozata – Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ingyenes ingatlan használatára vonatkozó szerződés jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
96/2014. (V. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére, benyújtott pályázat feltételeként előírt, a Vasút u. 49. (338 helyrajzi szám) szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan utcafronti épülete udvarba nyúló részében helyiség ingyenes használatára vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezetet a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá:
 
1.      Az ingatlant a további hasznosítás, értékesítés elősegítése érdekében a helyiség igény tisztázását követően társasházzá kell alakítani.
2.      Az utcafronti épület homlokzatát át kell terveztetni a főépítésszel az Egyesület részére átadandó helyiségek megközelítésére új kapubejáró kialakítása, valamint a meglévő kapubejáró átalakítása (magasítása) érdekében.
3.      Háromoldalú egyeztetést kell lefolytatni az egyesülettel és a többi ingatlanrészre bérleti, vásárlási szándékot bejelentő Kok Gáborral a helyiség igények, megközelítés, udvar használat egyeztetése érdekében.
4.      Az egyesület és a katasztrófavédelem képviselőivel a helyszínen még egyszer fel kell mérni az igényeket, lehetőségeket.
 
A polgármestert a helyiségek pontos felmérését, helyszíni egyeztetését követően, a pontos alapterület ismeretében hatalmazza fel a szerződés aláírására.
 
Határidő: 2014. június 15.
Felelős: polgármester
 
K.m.f.
                    
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 27.
 
Dr. Horváth Béla jegyző