95/2011. (V. 30.) számú határozata – Nagymaros Város Egységes pedagógiai szakszolgálatának átszervezése

A Képviselő-testület a Pedagógiai Szakszolgálat feladati ellátása tekintetében az előterjesztés mellékletét képező 5. változatot támogatja.
 
Amennyiben a két érintett település Képviselő-testülete az erre vonatkozó szerződésmódosítást jóváhagyó, és a költségek viselését vállaló döntését meghozza, akkor engedélyezi 3 fő közalkalmazotti státusz létesítését és betöltését.
 
Felkéri a polgármestert, hogy Kismaros és Verőce polgármesterei részére a feladat bővítéséről szóló megállapodás tervezetét jóváhagyás céljából küldje meg.
 
 
Határidő: 2011. június 15., a jogviszony létesítésére a megállapodás aláírását követő 15 nap
Felelős: polgármester, megállapodás elkészítésére jegyző, kinevezésre intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
 
 
                                       
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző