94/2011. (V. 30.) számú határozata – Nem kötelező önkormányzati feladatok jövőbeni ellátásának vizsgálata, átszervezési, költségcsökkentési javaslatok tárgyalása

A Képviselő-testület a kötelező és nem kötelező feladatokról szóló tájékoztatást elfogadja.

 

           

 

K.m.f.

 

 

                                        

    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.

        polgármester                                                                  jegyző