95/2010. (V. 31.) számú határozata – Nagymaros Város Fejlesztéséért közalapítvány beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
95/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Fejlesztéséért beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.
Felhívja a kuratórium figyelmét, hogy a legközelebbi beszámolóhoz csatolni kell a könyvvizsgálói véleményt.

Határidő: 2011.04.30
Felelős: Kuratórium elnöke

 

 

K.m.f.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.