94/2010. (V. 31.) számú határozata – Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrőrs beszámolója

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
94/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrőrs szóbeli beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László 

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.