96/2010. (V. 31.) számú határozata – Béla király sétány utcanév módosításáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
96/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület a 0476/12 hrsz-ú ingatlan területén futó sétány Zöldfa utca és Magyar utca közötti szakaszát az eredeti elhatározáshoz igazodva a ma használatos Béla király sétány helyett Béla sétányra nevezi át.

Felkéri a Polgármestert, hogy az átnevezéssel kapcsolatos teendőket (utcanévtáblák kihelyezése és a történelmi esemény leírását tartalmazó kő emléktábla elkészítése, kihelyezése) végezze el.

Határidő: 2010. július 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, Népesség-nyilvántartás

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.