93/2014. (V. 26.) számú határozata – Az önkormányzati ingatlanok hosszú távú bérbeadása feltételei meghatározása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
93/2014. (V. 26.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet-tervezethez a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára az alábbi módosító indítványokat fogadja el:
 
1.      A melléklet címét vállalkozási célú bérbeadásra egészíti ki.
2.      Az 1. pontban a határozott időtartamot 5 évben állapítja meg, továbbá a határozott idejű bérbeadás feltételeként a legalább egy évi bérleti díjnak megfelelő összegű beruházás megvalósítása esetét is meghatározza.
3.      A 4. pontban az albérletbe adáshoz való hozzájárulás előírását fogadja el, a pontban meghatározott feltételekkel.
4.      A 6. pontban 5 havi bérleti díj rendelkezésre állásának igazolását írja elő.
5.      A mellékletet további 8. ponttal egészíti ki, amelyben a közüzemi mérőórák bérlőre történő átírása szerződéskötést követő 3 napon belüli kötelezettségét írja elő.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. május 27.
 
Dr. Horváth Béla jegyző