93/2011. (V. 30.) számú határozata – Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés I. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
 
           
                                      
K.m.f.
 
 
                                          
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző