93/2012. (V. 2.) számú határozata – Straubinger Zoltán kérelmének tárgyalása

A Képviselő-testület továbbra is várja Straubinger Zoltán üzleti tervét a Felvonulási lakótelep egyes ingatlanai hasznosítása tárgyában, döntést annak ismeretében kíván hozni.

Egyúttal hozzájárulását adja, hogy az ingatlan-együttes területén lévő volt kézilabda pálya területén 2012. május 12-én kérelmező az előzetesen jelzett tartalmú gyermekprogramot megtartsa.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző