92/2012. (V. 2.) számú határozata – Önkormányzati szakfeladatok kiegészítése

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az 56/2012. (III. 26.) számú határozattal megállapított Önkormányzat által ellátott szakfeladatokat a következő szakfeladattal egészíti ki:

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai

Felkéri a jegyzőt a változás Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

Határidő: 2012. május 5.
Felelős: jegyző
A végrehajtást végzi: Titkárság

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző