94/2012. (V. 2.) számú határozata – Kerekegylet Közhasznú Egyesület rendezvény támogatása iránti kérelméről döntés

A Képviselő-testület a Kerekegylet Közhasznú Egyesület kérelmét, melyben a május 12-én tartandó visegrádi rendezvényéhez 82 000 Ft támogatást kér az önkormányzattól, nem támogatja, részére támogatást nem biztosít.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző