92/2011. (V. 30.) számú határozata – Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatról döntés

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
92/2011. (V. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a munkacsoport javaslatát a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára azzal a módosítással fogadja el, hogy a II. számú mellékletben szereplő kérelmeket – 44., 56., 59., 61. pontban foglaltak kivételével – az I. mellékletbe át kell emelni, és a felülvizsgálat során figyelembe venni.
 
Döntését a településrendezési szerződések és a várható költségek ismeretében kívánja meghozni.
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az ehhez szükséges előzetes árajánlatot kérje be, a településrendezési szerződésekkel kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket végezze el.
 
 
Határidő:           2011.06.30.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja:      Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző