93/2010. (V. 31.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
93/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.