92/2010. (V. 31.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
92/2010. (V. 31.) számú határozata

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Nagymarosi Vízirendészeti Rendőrőrs beszámolója (szóbeli)
3.) Városfejlesztési Közalapítvány beszámolója
4.) Béla király sétány utcanév módosításáról döntés
5.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése
6.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról
7.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 14/2006. (VII. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
8.) A 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítása
9.) A talajterhelési díjról szóló 15/2004. (VI. 22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10.) Parkolási rend elveinek meghatározása
11.) Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről
12.) Kittenberger Kálmán kiállítás fenntartásáról döntés
13.) Az Európai Mobilitási Hét című rendezvényhez csatlakozásról döntés
14.) A Maros Kft. üzletrésze értékesítéséről hozott határozat módosítása
15.) Egyebek:
– Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez csatlakozás
– Garam-Ipoly-Gödöllő Területi Együttműködési Csoportosuláshoz (EGTC) való csatlakozás
– Kábel TV műsorrendje
– HÉSZ-szel kapcsolatos kérdés
16.) Városi kitüntetések adományozása (zárt ülés)

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 06. 01.
Jkv. vez.