91/2012. (V. 2.) számú határozata – Német u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan megszűnt bérleti szerződéséből eredő tartozás rendezése

A Képviselő testület a nagymarosi 60 hrsz. alatt felvett, természetben a Nagymaros, Német utca 28. szám alatt található „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 547 m2 területű ingatlan 2011. október 21. napján felmondott bérleti szerződés alapján a korábbi bérlőt, néhai Zoller Csabát terhelő 290 445 Ft bérleti díj és 13 255 Ft közüzemi díj tartozás követeléséről lemond.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés alapján szükséges intézkedések meghozatalára.

Határidő: 2012. május 15.
Felelős: polgármester, jegyző

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. május 3.