91/2011. (V. 30.) számú határozata – Orvosi ügyelet működtetési formájáról döntés

A Képviselő-testület a hétközi-, hétvégi orvosi ügyeleti szolgálat működtetésére kiírt meghívásos pályázati ajánlattétel eredményét megismerte.
 
Az eredménytelen pályázati eljárás miatt a javasolt negyedik külsős orvos szükség szerinti – 1 külsős hétköznapi készenlétre és a háziorvosok nyári szabadsága alatt további egy hétköznapi készenlétre – megbízásával, továbbá a dupla díjjal fizetett ünnepnapok számának felére csökkentésével az ügyeleti rendszer további önkormányzati működtetését biztosítja.
 
 
Határidő:          2011. június 1.
Felelős:             polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző