91/2010. (IV. 26.) számú határozata – ÖNO személyi térítési díj méltányossági kérelem: Micsei János

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
91/2010. (IV. 26.) számú határozata

 

 

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtja: Gondozási Központ intézményvezető

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.