Polgárváros királyi panorámával

9/2014. (I. 27.) számú határozata – Alapítványi támogatási kérelemről döntés

2014-02-10

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület Fekete Zsolt képviselő és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára egyetért azzal, hogy képviselői tiszteletdíj terhére történő felajánlással a képviselők 20 000 Ft adománnyal támogassák a Jung Hedvig Látásáért Közhasznú Alapítványt.
 
Egyúttal 100 000 Ft összegű keretet különít el 2014. évi költségvetésében a nagymarosi lakóhellyel rendelkező sérült emberek támogatására.
 
 
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: gazdasági vezető,stratégiai referens
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2014-02-10

A hozzászólás jelenleg zárva.