8/2014. (I. 27.) számú határozata – Az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az élelmezést nyújtó intézményben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban a következő módosító indítványt elfogadja:
a)      a módosító rendelet második oldalon szereplő 1. § (3) bekezdését elírás miatt (4) bekezdésre javítja,
b)      a javított 1. § (4) bekezdésében a vendég ebéd térítési díját 670 Ft helyett 700 Ft-ban állapítja meg. 
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző