10/2014. (I. 27.) számú határozata – 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2014. (I. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását a közétkeztetés állami támogatására vonatkozó végleges döntés közzétételét követő rendkívüli ülésére napolja.
Felkéri a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a tervezetet a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján, egyeztetve az intézményvezetőkkel, módosítva, költségvetési egyensúlyt biztosító javaslatként terjessze elő elfogadásra.
 
Szükségesnek tartja továbbá megvizsgálni a Csillag utcai eladásra kínált irodaépület, valamint a Vasút utcai eladásra kínál üzemépület (volt KTSZ) önkormányzat általi megvétele, és hasznosítása kérdését.
 
 
Határidő: 2014. február 10.
Felelős: polgármester, jegyző, gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. január 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző