9/2013. (I. 29.) számú határozata – Önkormányzati szakfeladatok módosítása

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az 56/2012. (III. 26.) számú határozatával megállapított, az Önkormányzat által ellátott szakfeladatokat a következő szakfeladatokkal egészíti ki:
811000 Építményüzemeltetés
812000 Takarítás
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
 
A következő szakfeladatok január 1. napjától a feladatváltozás miatt törlésre kerülnek:
562100 Rendezvényi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841163 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása
869036 Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank
882112 Időskorúak járadéka
882115 Ápolási díj alanyi jogon
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése
 
Felkéri a jegyzőt a változás Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: jegyző
K.m.f.
                          
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző