10/2013. (I. 29.) számú határozata – Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéshozatal

A Képviselő-testület megismerve az épületenergetikai pályázat (KEOP 5.5.0) feltételeit, úgy dönt, hogy nem kíván pályázatot benyújtani a Váci út 18. szám alatti iskolaépület energetikai korszerűsítésére.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző