9/2012. (I. 30.) számú határozata – Közterület-használat rendjéről szóló rendelet-tervezethez érkezett módosító indítványok elfogadása

 

 

A Képviselő-testület a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását megelőzően a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a jegyző javaslatára a következő módosító indítványokat fogadja el:

 
a)    a 4. § (1) j) pontja a kimaradt „tárolása” szóval egészül ki,
b)   a 4. § (2) e) pontjában a tv, rádió felvételnél szövegrész helyébe a tv, rádió tudósításnál szöveg lép,
c)    a 4. § (2) k) pontjában a helyes hivatkozás 15. §,
d)   a rendelet 1. mellékletében a díjakat a jelenleg hatályos rendelet II. kategória szerinti díjaival állapítja meg a következők szerint:
 
 
Közterület használat jellege
Mennyiségi
egység
díjtételek (Ft)
 
1.
Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlet-portál, árusító automata és egyéb berendezés továbbá cég- és címtábla elhelyezése
Ft/m2/hónap
700
2.
Vállalkozási célú építmény, építési felvonulási épület elhelyezése
Ft/m2/hónap
5000
3.
Önálló hirdető berendezés (reklámhordozó),
 figyelmeztető és tájékoztató tábla, plakát elhelyezése
Ft/m2/év
800
4.
Távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény
800
5.
Építési munkával kapcsolatos állvány, építő-anyag, törmelék, építőipari gép, berendezés elhelyezése
Ft/m2/nap
50
6.
Alkalmi szolgáltatási tevékenység
Ft/m2/hónap
500
7.
Vendéglátó ipari előkert
– máj. 1-től – aug. 31-ig
Ft/m2/hónap
500
8.
Kiállítás, alkalmi vásár:
– önkormányzati rendezvények helyszínén és idején
– egyéb tömegrendezvények helyszínén és idején
– helyi termelői piacon
 
Ft/m2/nap
 
Ft/árusítóhely/nap
 
1500
 
500
500
9.
Mutatványos tevékenység
Ft/m2/nap
200
10.
Mozgó árusítás és szolgáltatás
Ft/m2/nap
500
11.
Hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 10 napot meg nem meghaladó – gyűjtőúton kívül történő – elhelyezése
Ft/m2/nap
500
12.
Üzlethelyiségen kívüli árusítás, szolgáltatás
Ft/m2/hónap
500
13.
Úszóműves kikötő
Ft/fm/hónap
10 000
14.
Virágláda
Ft/m2/hónap
100
15.
Tüzelőanyag és egyéb háztartási felszerelések, tárgyak,
mezőgazdasági termény elhelyezése
Ft/m2/nap
50
 
 
 
 

K.m.f.

 

                          

 
 

                      

 
 

Petrovics László s.k.                                    dr. Horváth Béla s.k.

 

   polgármester                                                        jegyző