8/2012. (I. 30.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról szóló döntések meghozatala előkészítésére munkacsoport felállítása

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok, különösen a Szálloda úti ingatlan-együttes hasznosítására vonatkozó döntés előkészítésére munkacsoportot hoz létre.

A munkacsoport tagjai: Fekete Zsolt és Grécs László képviselők, Gaszner József bizottsági tag, Murányi Zoltán csoportvezető.

Felkéri a munkacsoportot, hogy a hasznosítási döntésre alternatív javaslatokat készítsen elő, előzetes számításokkal alátámasztva.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Munkacsoport

 

K.m.f.

 

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző