10/2012. (I. 30.) számú határozata – Gazdasági program áttekintése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007-2013. évekre szóló, jóváhagyott gazdasági programja módosításáról a döntést következő ülésére napolja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy addig a szükséges módosításokat a programon vezesse át, és azt terjessze ismét elő.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző