9/2010. (I.25.) számú határozata – Önkéntes Tűzoltó Egyesület névhasználati kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban megalakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmére hozzájárul a Nagymaros településnév egyesület elnevezésében történő használatához.

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az egyesület képviselőjét a bírósági nyilvántartásba vétel érdekében értesítse.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2010. január 31.

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető