8/2010. (I.25.) számú határozata – 2010. évi „Közfoglalkoztatási Terv”

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2010. (I.25.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervet megismerte és a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ észrevételeivel kiegészítve elfogadja.

Határidő: elfogadását követően 2010. év
Felelős: Polgármester
Végrehajtja: Szociális Igazgatás, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport, Gazdálkodási Csoport

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 01. 26.
Jkv. vezető