90/2011. (V. 30.) számú határozata – A Váci Rendőrkapitányság beszámolója

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

90/2011. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Váci Rendőrkapitányság vezetőjének verőcei rendőrőrsre is kiterjedő beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

 

    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.

        polgármester                                                                  jegyző