90/2010. (IV. 26.) számú határozata – Törökmező fejlesztésére vonatkozó szándéknyilatkozat

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
90/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a Törökmezői Turistaház – előszerződés szerinti – tulajdonosának megkeresésére a turistaház és környéke fejlesztésére vonatkozó szándéknyilatkozatot megtárgyalta, és annak a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság javaslatai alapján módosított változatát elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az elfogadott szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.