89/2011. (V. 30.) számú határozata – A Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2011. (V. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző