89/2010. (IV. 26.) számú határozata – 2010. évi közbeszerzési tervről tájékoztatás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
89/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi – a polgármester, mint ajánlatkérőként eljárni jogosult által összeállított – Közbeszerzési tervét megismerte és tudomásul veszi.

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.