89/2012. (V. 2.) számú határozata – Mainzi utcai használaton kívüli önkormányzati ingatlan bérbeadása

A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Mainzi utcában fekvő 1456/2 hrsz-ú ingatlant a Fehérhegy, csapadékvíz elvezetési közterületi építési tevékenység, valamint a Magyar utcai közterületi rendezési munkálatokhoz a nyertes kivitelező(k) részére kivitelezőnként 15 000 Ft/hó díj ellenében bérbe adja.
A területen az ingatlan érdekében elvégzett beruházások (kerítésépítés, kapu) számlával igazolt költségeinek a havi bérleti díjból történő jóváírását engedélyezi.
 
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
 
 
Határidő: 2012. május 4.
Felelős: polgármester, Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                                               
 
Petrovics László s.k.       polgármester                                                     
 dr. Horváth Béla s.k.      jegyző