88/2011. (V. 30.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
88/2011. (V. 30.) számú határozata
 
 
 
A Képviselő-testület a Polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző