88/2010. (IV. 26.) számú határozata – Nagymaros Turizmusáért Egyesület név- és székhelyhasználati kérelme

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
88/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Nagymaros Turizmusáért Egyesület nevében használhassa a Nagymaros elnevezést, illetve székhelyként használhassa a Nagymaros, Fő tér 5. szám alatti ingatlant

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtja: stratégiai referens

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.