88/2016. (V. 30.) számú határozat – Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázat – döntés meghozatala

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

88/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázatra a

1.    a 12. sz. országos főközlekedési út átkelési szakaszán, a Fő téri csomópontban forgalombiztonsági beavatkozások,

2.    forgalomlassító sáv és gyalogátkelőhely kialakítása a 12-es főút mentén a Király utca csomópontban,

3.    kerékpárút építése a 12. sz. országos főközlekedési út Kóspallagi úti elágazásától az Euro Velo kerékpárút hálózat részeként létező parti kerékpárútig,

4.    a Magyar utcán lefutó, Nagymaros – Visegrád RÉV átkelő várakozó forgalmának és a parti kerékpárút keresztezésének balesetveszélyes csomóponti átépítése tárgyában.

A projekt költséget az előzetes becslés szerint 132 786 498 Ft összegben határozza meg.

A projektben konzorciumi partner a Magyar Közút NZrt.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására.

 

 

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző