87/2011. (V. 30.) számú határozata – Napirend elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

87/2011. (V. 30.) számú határozata

 

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

 

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.    A Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója

3.    Orvosi ügyelet működtetési formájáról döntés

4.    Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatról döntés

5.    Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

6.    Nem kötelező önkormányzati feladatok jövőbeni ellátásának vizsgálata, átszervezési, költségcsökkentési javaslatok tárgyalása

7.    A közterületek használatáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása

8.    Az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó nyersanyagköltség és térítési díjak meghatározásáról szóló 4/1995. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

9.    Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

10.        Ister-Granum pályázati kezességvállalásról döntés

11.        A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló 3/2005. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

12.        Sürgősségi indítvány: Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 66/2011.(IV.6.) számú határozata alapján kötött megállapodás módosításának kezdeményezése.

13.        Városi kitüntetések adományozásáról döntés (zárt)

14.        Pest Megyei Kitüntetésekre javaslattétel (zárt)

15.         Szociális kérelmek elbírálása (zárt)

 

K.m.f.

                                          

   

    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.
       polgármester                                                                  jegyző