87/2010. (IV. 26.) számú határozata – Turizmusfejlesztés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
87/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület a Polgármester turizmusfejlesztésről szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja.

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27