86/2010. (IV. 26.) számú határozata – Maros Kft. üzletrész értékesítéséhez hozzájárulás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
86/2010. (IV. 26.) számú határozata

A Képviselő-testület tudomásul véve Diósjenő Önkormányzata megkeresését a Maros Építőipari és Kommunális Korlátolt Felelősségű Társaság (2626 Nagymaros, Rákóczi út 37., Cg. 13-09-064853) üzletrésze hányadának megvásárlására, 70 000 Ft (hetvenezer forint) értékű üzletrész értékesítését jóváhagyja Diósjenő Önkormányzata (2643 Diósjenő, Szabadság u. 31.) részére.

Felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a taggyűlés összehívására, a társasági szerződés módosításának elkészítésére, egyúttal felhatalmazza annak aláírására, és az Önkormányzat képviseletére a Társaság taggyűlésein.

Határidő: 2010. május 15.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Végrehajtja: jogtanácsos

 

 

K.m.f.
 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 04. 27.