86/2016. (V. 30.) számú határozat – Kompok, révek felújítására pályázat

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

86/2016. (V. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására közétett pályázati kiírás benyújtása kapcsán a következők elvégzését kéri részben a pályázat keretében az átkelést üzemeltető Atlantis-Visegrád Club Kft.-től:

a)      nagymarosi lejáró környezetének rendezését, burkolatának javítását,

b)      a támfal szükséges javítását a kiálló autógumik rendezettebbé tételével,

c)      a kishajó közlekedés nyári időszak esti óráiban történő biztosítását,

d)     a kishajó kikötő áthelyezését a jelenlegi helyéről a komplejáró és a Maros étterem közötti korábbi helyére.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse, és egyeztessen a munkák elvégzéséről.

 

 

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. május 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző